Postbus 610

9700 AP Groningen

Provincie Groningen

De Provincie Groningen is een moderne organisatie die veel en graag initiatieven neemt om samen met anderen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel heel belangrijk. En boeiend. Onder meer vanwege de vele externe contacten, de grote complexe vraagstukken en projecten en de vaak enorme bedragen die ermee gemoeid zijn.

We reageren pro-actief op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving. Dat doen we het liefst met flexibele en slagvaardige persoonlijkheden die van gebaande paden af durven stappen en creatieve oplossingen zoeken voor vaak complexe problemen. Medewerkers die zelfstandig functioneren en initiatieven nemen, collega’s die een uitdaging niet uit de weg gaan en niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen.